ชื่อ : อัซซูร์รา ลาตินี (Patty Storm) – พลูเวีย (Pluvia ภาษาลาติน

ชื่อ : อัซซูร์รา ลาตินี (Patty Storm) – พลูเวีย (Pluvia ภาษาลาติน แปลว่าหยดน้ำฝน)

สถานที่เกิด : โรม ประเทศอิตาลี

พลังอำนาจ

พลังฝนโปรยปราย : สามารถที่จะบังคับควบคุมฝน และ สามารถที่จะทำให้ฝนตกได้ ทุกสถานที่และทุกเวลา

เครื่องส่งผ่านแอ่งน้ำ : เธอสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้อย่างเป็นอิสระและทันท่วงที จากแอ่งน้ำหนึ่งไปยังอีกแอ่งน้ำหนึ่ง ,สามารถเอาชนะ อุปสรรค์ทั้งหลายได้

ลักษณะพิเศษ

ชุดสามารถกันน้ำ , แหวนที่มีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำ , แอ่งน้ำรอบๆเท้าของเธอ,...สาดน้ำ,สาดน้ำ,สาดน้ำ..