ชื่อ : ทิม โคล์ดเฟลม – เทอร์โม (Thermo ภาษาลาติน แปลว่า อุณหภูมิ)

ชื่อ : ทิม โคล์ดเฟลม เทอร์โม (Thermo ภาษาลาติน แปลว่า อุณหภูมิ)

 

สถานที่เกิด : เมือง ซีแอตเทิล ประเทศ อเมริกา

 

พลังอำนาจ

รังสีความร้อน : กับความเรียบง่าย และกิริยาท่าทางที่แสดงออก เขาสามารถที่จะเพิ่มอุณหภูมิตัวเขาให้สูงได้  (ดีเลยค่ะเด็กๆใช้ทำอาหารเลย)

รังสีความเย็น : เขาสามารถปล่อยรังสีความเย็นให้ทุกสิ่งกลายเป็นน้ำแข็งได้

แว่นสแกนรังสี : เขาสามารถมองผ่านแว่นสแกนรังสี และสามารถสแกนรังสีความร้อนของวัตถุ หรือ บุคคลได้

 

ลักษณะพิเศษ

ชุดที่สวมใส่สามารถกันความร้อนได้มาก , มีแว่นสแกนรังสี