โปรเจค

โปรเจค เมทิโอฮีโร่ส์ (MeteoHeroes) เริ่มขึ้นจากความตั้งใจของ บริษัท Meteo Expert ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี ซึ่งองค์กรนี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาโดยผู้ชำนาญการ และทางบริษัท Meteo Expert มีความมุ่งมั่นในการสำรวจ และ ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาของสภาพภูมิอากาศและมลพิษในปัจจุบัน รวมทั้งยังให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ๆอีกด้วย.

แนวทางการแก้ปัญหาของสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ขึ้นอยู่ในมือของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ และในอนาคตพวกเขาเยาวชนเหล่านั้นจะสามารถรู้ว่าควรที่จะดูแลบ้านและโลกของเราอย่างไร.

ระบบนิเวศวิทยา, ระบบนิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม, คนรุ่นใหม่ควรเคารพธรรมชาติ,พลังงานบนโลกของเรา เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สำคัญในปัจจุบัน ควรที่จะควบคุมและเชิญชวนให้รณรงค์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด.

ที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้น เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของโปรเจค MeteoHeroes , ค่านิยมในปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่า ยุคดิจิตอล มีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ และด้วยเหตุผลนี้ ทาง องค์กรของเรา Meteo Expert จึงได้เลือกที่จะสร้าง เกมส์นี้ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น  ซึ่งจะสามารถทีจะกระจาย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และในเวลาเดียวกัน เด็กๆ จะได้ความรู้ ความเพลิดเพลินในการเล่น จากเด็กธรรมดาเขาสามารถกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในการช่วยโลกของเราได้.

Concept-TAV2s

ฟูล์เมน(Fulmen), นิกส์ (Nix), นูเบส(Nubes), พลูเวีย(Pluvia), เทอร์โม(Thermo), และเวนทูม(Ventum) เด็กทั้งหกคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีพลังวิเศษ ที่หยั่งรู้ถึงปรากฏการณ์และสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ เขาทั้งหกคนเรียนรู้และใช้พลังปกป้องธรรมชาติ โดยได้รับข้อมูลและคำชี้นำจาก Meteo Expert (ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ) และ Tempus คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ และไม่นานพวกเขาเหล่าฮีโร่ ก็ได้เรียนรู้การควบคุมพลังวิเศษของพวกเขา และใช้พลังวิเศษ อย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะแก้ปัญหา เล็ก ใหญ่ ที่เกิดขึ้นในโลกของเรา พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับคนอื่น ๆ ,  ทางเราได้ให้ความสำคัญในการสร้างตัวละครทั้ง หก ตัว เป็นอย่างมาก ดังนั้นเด็ก ๆ ทั้งหลายควรที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา เหล่า ฮีโร่ ผดุงความยุติธรรมและปกป้องธรรมชาติและโลกของเราไปด้วยกันนะคะ.

ทั้ง หก MeteoHeroes  อาศัยอยู่ที่ฐานใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ GranSasso (GranSasso เป็นชื่อในภาษาอิตาลีที่แปลว่า หิน มหิมา และ สถานที่แห่งนี้เป็นชื่อของภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแคว้าน อาบรุซโซ ตอนกลางของประเทศอิตาลี) ซึ่งสถานที่นี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเหล่า MeteoHeroes  ซึ่งมี Meteo Expert  คอยสั่งการ.

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโปรเจค, ด้านสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเรียนรู้ด้านเด็กเล็ก และ นักจิตวิทยา รวมไปถึง  นักวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์  ดังนั้น เราจึงได้เลือกผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสาขาเหล่านั้น  มาเข้าร่วมในโปรเจคของเรา ซึ่งมีดังนี้.

Meteo Expert

logo-Meteo-Expert

บริษัท Meteo Expert  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1995, Meteo Expert  เป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางเฉพาะด้าน ด้านการพยากรณ์อากาศ และ อุตุนิยมวิทยาในทวีปยุโรป Meteo Expert เป็นองค์กร หรือ บริษัท ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศที่ให้ข้อมูลด้านการพยากรอากาศไปทั่วโลกและในประเทศอิตาลี อย่างแม่นยำ และยังเป็นบริษัทเอกชน บริษัทเดียวในประเทศอิตาลีที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านอากาศยานในยุโรป และ Meteo Expert ได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ อย่างเช่น  Nasa , CNR (สภาการวิจัยของประเทศอิตาลี) รวมไปถึงการร่วมมือกับนักการเมืองท้องถิ่นในเมืองมิลาน และบริษัทเล็กใหญ่ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำการวิจัยกิจกรรมภาคสนาม ของการคมนาคมในเส้นทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอากาศ การขนส่งทางถนน รถไฟ และ ทางเรือ ให้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม, การวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม,ทาง.

Meteo Expert มีผู้ให้การสนใจในการติดตามรับชมข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศทางสื่อโทรทัศน์ มากกว่า 25 ล้านผู้ชม , มีผู้ฟังทางด้านสื่อวิทยุ มากกว่า 20 ล้านผู้ฟัง ตามสถานีวิทยุต่างๆ ภายในประเทศอิตาลี ไม่ว่าจะเป็น RTL 105, RMC, Radio Subasio , Virgin Radio และสถานีเล็กๆ อีกมากมาย

Mamamò - Digital Boom

logo_grande_senza_scritta

Mamamo ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ Roberta Franceschetti และ คุณ Elisa Salamini , โดยได้จัดทำเว็บไซด์ที่มีชื่อว่า Mamamo.it ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่ให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลือกสื่อดิจิตอลให้กับเด็ก ๆ เพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเด็กที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลทางด้าน เว็บไซด์ E Book แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  ทาง Mamamo ยังร่วมมือกับบรรณาธิการและบริษัทที่สร้าง แอพพลิเคชั่น และสื่ออื่นๆทางดิจิตอล สำหรับเด็กและวัยรุ่น รวมไปถึงให้คำแนะนำและให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปในการสร้างแอพพลิเคชั่น สำหรับเด็ก ๆ อีกด้วย

Tiwi S.r.l.

tiwi logo

Tiwi เป็นบริษัท ครีเอทีฟ รวมไปถึงการสร้างงานใหม่ๆสำหรับช่องทีวี และ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์ ผลิตและจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก ๆ ให้กับบริษัททั่วไปในประเทศอิตาลี.

Terry Amaini

เป็นนักออกแบบและเป็นนักวาดตัวละครการ์ตูน เขาได้สร้างสรรค์งานด้านการวาดลายการ์ตูนมามากกว่า 15 ปี ได้ร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และยังได้รับรางวัลด้านการ์ตูนเอนิเมชั่นที่ประเทศอิตาลีและแถบยุโรป.

Luigi Ballerini

foto_ballerini_2015 (1)

เป็นนักจิตเวช สำหรับเด็ก และวัยรุ่น เขาได้เขียนหนังสือสำหรับเด็ก และเยาวชน และได้ตีพิมพ์และส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอิตาลี และ จัดพิมพ์แปลภาษา เผยแพร่ไปทั่วทวีปยุโรป  หนังสือของเขาได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในประเทศอิตาลี และ ในทวีปยุโรป.