โปรเจค

โปรเจค เมทิโอฮีโร่ส์ (MeteoHeroes) เริ่มขึ้นจากความตั้งใจของ บริษัท Centro Epson Meteo ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี ซึ่งองค์กรนี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาโดยผู้ชำนาญการ และทางบริษัท CEM (Centro Epson Meteo) มีความมุ่งมั่นในการสำรวจ และ ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาของสภาพภูมิอากาศและมลพิษในปัจจุบัน รวมทั้งยังให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ๆอีกด้วย.

แนวทางการแก้ปัญหาของสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ขึ้นอยู่ในมือของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ และในอนาคตพวกเขาเยาวชนเหล่านั้นจะสามารถรู้ว่าควรที่จะดูแลบ้านและโลกของเราอย่างไร.

ระบบนิเวศวิทยา, ระบบนิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม, คนรุ่นใหม่ควรเคารพธรรมชาติ,พลังงานบนโลกของเรา เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สำคัญในปัจจุบัน ควรที่จะควบคุมและเชิญชวนให้รณรงค์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด.

ที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้น เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของโปรเจค MeteoHeroes , ค่านิยมในปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่า ยุคดิจิตอล มีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ และด้วยเหตุผลนี้ ทาง องค์กรของเรา (Centro Epson Meteo) จึงได้เลือกที่จะสร้าง เกมส์นี้ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น  ซึ่งจะสามารถทีจะกระจาย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และในเวลาเดียวกัน เด็กๆ จะได้ความรู้ ความเพลิดเพลินในการเล่น จากเด็กธรรมดาเขาสามารถกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในการช่วยโลกของเราได้.

Concept-TAV2s

ฟูล์เมน(Fulmen), นิกส์ (Nix), นูเบส(Nubes), พลูเวีย(Pluvia), เทอร์โม(Thermo), และเวนทูม(Ventum) เด็กทั้งหกคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีพลังวิเศษ ที่หยั่งรู้ถึงปรากฏการณ์และสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ เขาทั้งหกคนเรียนรู้และใช้พลังปกป้องธรรมชาติ โดยได้รับข้อมูลและคำชี้นำจาก CEM (ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ) และ Tempus คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ และไม่นานพวกเขาเหล่าฮีโร่ ก็ได้เรียนรู้การควบคุมพลังวิเศษของพวกเขา และใช้พลังวิเศษ อย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะแก้ปัญหา เล็ก ใหญ่ ที่เกิดขึ้นในโลกของเรา พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับคนอื่น ๆ ,  ทางเราได้ให้ความสำคัญในการสร้างตัวละครทั้ง หก ตัว เป็นอย่างมาก ดังนั้นเด็ก ๆ ทั้งหลายควรที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา เหล่า ฮีโร่ ผดุงความยุติธรรมและปกป้องธรรมชาติและโลกของเราไปด้วยกันนะคะ.

ทั้ง หก MeteoHeroes  อาศัยอยู่ที่ฐานใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ GranSasso (GranSasso เป็นชื่อในภาษาอิตาลีที่แปลว่า หิน มหิมา และ สถานที่แห่งนี้เป็นชื่อของภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแคว้าน อาบรุซโซ ตอนกลางของประเทศอิตาลี) ซึ่งสถานที่นี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเหล่า MeteoHeroes  ซึ่งมี CEM (Center Expert Meteo)  คอยสั่งการ.

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโปรเจค, ด้านสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเรียนรู้ด้านเด็กเล็ก และ นักจิตวิทยา รวมไปถึง  นักวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์  ดังนั้น เราจึงได้เลือกผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสาขาเหล่านั้น  มาเข้าร่วมในโปรเจคของเรา ซึ่งมีดังนี้.

Centro Epson Meteo

centro epson meteo logo

บริษัท Centro Epson Meteo  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1995 , CEM (Centro Epson Meteo) เป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางเฉพาะด้าน ด้านการพยากรณ์อากาศ และ อุตุนิยมวิทยาในทวีปยุโรป CEM เป็นองค์กร หรือ บริษัท ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศที่ให้ข้อมูลด้านการพยากรอากาศไปทั่วโลกและในประเทศอิตาลี อย่างแม่นยำ และยังเป็นบริษัทเอกชน บริษัทเดียวในประเทศอิตาลีที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านอากาศยานในยุโรป และ CEM ได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ อย่างเช่น  Nasa , CNR (สภาการวิจัยของประเทศอิตาลี) รวมไปถึงการร่วมมือกับนักการเมืองท้องถิ่นในเมืองมิลาน และบริษัทเล็กใหญ่ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำการวิจัยกิจกรรมภาคสนาม ของการคมนาคมในเส้นทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอากาศ การขนส่งทางถนน รถไฟ และ ทางเรือ ให้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม, การวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม,ทาง.

CEM (บริษัท Centro Epson Meteo) มีผู้ให้การสนใจในการติดตามรับชมข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศทางสื่อโทรทัศน์ มากกว่า 25 ล้านผู้ชม , มีผู้ฟังทางด้านสื่อวิทยุ มากกว่า 20 ล้านผู้ฟัง ตามสถานีวิทยุต่างๆ ภายในประเทศอิตาลี ไม่ว่าจะเป็น RTL 105, RMC, Radio Subasio , Virgin Radio และสถานีเล็กๆ อีกมากมาย

Mamamò - Digital Boom

logo_grande_senza_scritta

Mamamo ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ Roberta Franceschetti และ คุณ Elisa Salamini , โดยได้จัดทำเว็บไซด์ที่มีชื่อว่า Mamamo.it ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่ให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลือกสื่อดิจิตอลให้กับเด็ก ๆ เพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเด็กที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลทางด้าน เว็บไซด์ E Book แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  ทาง Mamamo ยังร่วมมือกับบรรณาธิการและบริษัทที่สร้าง แอพพลิเคชั่น และสื่ออื่นๆทางดิจิตอล สำหรับเด็กและวัยรุ่น รวมไปถึงให้คำแนะนำและให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปในการสร้างแอพพลิเคชั่น สำหรับเด็ก ๆ อีกด้วย

Tiwi S.r.l.

tiwi logo

Tiwi เป็นบริษัท ครีเอทีฟ รวมไปถึงการสร้างงานใหม่ๆสำหรับช่องทีวี และ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์ ผลิตและจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก ๆ ให้กับบริษัททั่วไปในประเทศอิตาลี.

Terry Amaini

เป็นนักออกแบบและเป็นนักวาดตัวละครการ์ตูน เขาได้สร้างสรรค์งานด้านการวาดลายการ์ตูนมามากกว่า 15 ปี ได้ร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และยังได้รับรางวัลด้านการ์ตูนเอนิเมชั่นที่ประเทศอิตาลีและแถบยุโรป.

Luigi Ballerini

foto_ballerini_2015 (1)

เป็นนักจิตเวช สำหรับเด็ก และวัยรุ่น เขาได้เขียนหนังสือสำหรับเด็ก และเยาวชน และได้ตีพิมพ์และส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอิตาลี และ จัดพิมพ์แปลภาษา เผยแพร่ไปทั่วทวีปยุโรป  หนังสือของเขาได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในประเทศอิตาลี และ ในทวีปยุโรป.